АТ "ЗНВКІФ "Вайт Інвестмент"      
>>Особи, що обслуговують АТ ЗНВКІФ "Вайт Інвестмент"      
>> Фінансова звітність АТ "ЗНВКІФ "Вайт Інвестмент"      
-----------------------------------------------------      
АТ "ЗНВКІФ "Промприлад Інвестмент"      
>>Особи, що обслуговують АТ ЗНВКІФ "Промприлад Інвестмент"      
>>Загальні збори учасників АТ ЗНВКІФ "Промприлад Інвестмент"      
>> Фінансова звітність АТ "ЗНВКІФ "Промприлад Інвестмент"      
-----------------------------------------------------      
ПІФ "Прінком-Фонд"      
>>Документи ПІФ "Прінком-Фонд"      
>>Особи, що обслуговують ПІФ "Прінком-Фонд"      
>>Фінансова звітність ПІФ "Прінком-Фонд      
-----------------------------------------------------      
ПІФ "Прінком-Збалансований"      
>>Документи ПІФ "Прінком-Збалансований"      
>>Особи, що обслуговують ПІФ "Прінком-Збалансований"      
>>Фінансова звітність ПІФ "Прінком-Збалансований"      
-----------------------------------------------------      
ВПІФНЗ "СтартБуд-Інвест"      
>>Особи, що обслуговують ВПІФНЗ "СтартБуд-Інвест"      
>>Фінансова звітність ВПІФНЗ "СтартБуд-Інвест"      
-----------------------------------------------------      
ВПІФНЗ "Казна-Інвест"      
>>Особи, що обслуговують ВПІФНЗ "Казна-Інвест"      
>>Фінансова звітність ВПІФНЗ "Казна-Інвест"      
-----------------------------------------------------      
АТ "Алькор"      
>>Особи, що обслуговують АТ "Алькор"      
>>Фінансова звітність АТ "Алькор"      
-----------------------------------------------------      

      
Перелік осіб, які обслуговують ПІФ "Прінком-Збалансований"

КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
Приватне акціонерне товариство типу "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком"
Код ЄДРПОУ 20542223
Місцезнаходження: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, будинок № 22, офіс 300
тел./факс 0342 53-23-20
email:princom@com.if.ua
Ліцензія на здійснення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серія АД №034306, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 06.04.2012 р., термін дії 08.04.2012 р. - необмежений

ЗБЕРІГАЧ АКТИВІВ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УНІВЕРСАЛБАНК"
Код ЄДРПОУ 21133352
Місцезнаходження: 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, будинок № 54/19
тел. 032 235-03-21
Ліцензія НКЦПФР на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність зі зберігання активів інституту спільного інвестування, серія АЕ № 263461 від 01.01.2013 року
Ліцензія НКЦПФР на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи, серія АЕ № 263460 від 01.01.2013 року

АУДИТОРСЬКА ФІРМА
Господарське товариство з обмеженою відповідальністю, аудиторська фірма "УкрЗахідАудит"
Код ЄДРПОУ 20833340
Місцезнаходження: 79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, будинок № 172, квартира 52
тел./факс 032 225-68-70
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 0541

ОЦІНЮВАЧ МАЙНА
Інвестиційною декларацією Фонду нерухоме майно у складі активів не передбачено. Договір з незалежним оцінювачем не укладався 
 
 
  © 2006 "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ"
76019, м.Івано-Франківськ, вул.Василіянок, 22, офіс 300
Телефон/факс: (+380 342) 53-01-26, 53-23-20