АТ "ЗНВКІФ "Промприлад Інвестмент"      
>>Особи, що обслуговують АТ ЗНВКІФ "Промприлад Інвестмент"      
>>Фінансова звітність АТ "ЗНВКІФ "Промприлад Інвестмент"      
-----------------------------------------------------      
ПІФ "Прінком-Фонд"      
>>Документи ПІФ "Прінком-Фонд"      
>>Фінансова звітність ПІФ "Прінком-Фонд      
-----------------------------------------------------      
ПІФ "Прінком-Збалансований"      
>>Документи ПІФ "Прінком-Збалансований"      
>>Фінансова звітність ПІФ "Прінком-Збалансований"      
-----------------------------------------------------      
ВПІФНЗ "СтартБуд-Інвест"      
>>Особи, що обслуговують ВПІФНЗ "СтартБуд-Інвест"      
-----------------------------------------------------      
ВПІФНЗ "Казна-Інвест"      
>>Особи, що обслуговують ВПІФНЗ "Казна-Інвест"      
-----------------------------------------------------      
АТ "Алькор"      
>>Особи, що обслуговують АТ "Алькор"      
>>Фінансова звітність АТ "Алькор"      
-----------------------------------------------------      
АТ "Енерго-Хаб"      
>>Особи, що обслуговують АТ "Енерго-Хаб"      
>>Фінансова звітність АТ "Енерго-Хаб"      

 
Пайовий інвестиційний фонд "Прінком-Збалансований"

Найменування фонду: пайовий інвестиційний фонд "Прінком-Збалансований", диверсифікованого виду, інтервального типу.

Код за ЄДРІСІ – 221595.

Дата та номер свідоцтва про внесення ЄДРІСІ - № 595
від 16 березня 2007 року.

Термін діяльності фонду – безстроковий.

Загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів (ІС)–

10 000 000,00 (Один мільйон гривень 00 коп.) грн.

Номінальна вартість інвестиційного сертифікату – 100,00 (Сто гривень 00 коп.) грн.

Кількість інвестиційних сертифікатів - 100 000 (Сто тисяч) штук.
Тип ІС Фонду – іменні.

Форма випуску ІС Фонду – документарна.

Термін досягнення нормативів діяльності Фонду -
16 вересня 2007 року.

Викуп ІС - після досягнення нормативів діяльності Фонду - першого числа кожного місяця за ціною встановленою на останній робочий день, що передує даті подачі заявки, виходячи з вартості чистих активів Фонду.

Показники фонду:Вартість одного інвестиційного сертифікату (15.08.08) - 104,33 грн.
Вартість одного інвестиційного сертифікату (19.08.08) - 104,75 грн.
Вартість одного інвестиційного сертифікату (01.09.08) - 98,56 грн.
Вартість одного інвестиційного сертифікату (01.10.08) - 89,54 грн.
Вартість одного інвестиційного сертифікату (06.10.08) - 85,85 грн.
Вартість одного інвестиційного сертифікату (15.10.08) - 84,85 грн.
Вартість одного інвестиційного сертифікату (22.10.08) - 83,77 грн.
Вартість одного інвестиційного сертифікату (30.10.08) - 79,87 грн.
Вартість одного інвестиційного сертифікату (31.10.08) - 80,90 грн.
Вартість одного інвестиційного сертифікату (03.11.08) - 81,04 грн.
Вартість одного інвестиційного сертифікату (04.11.08) - 81,85 грн.
01.06.09 - Вартість одного інвестиційного сертифікату - 68,16 грн.


 
 
 
  © 2006 "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ"
76019, м.Івано-Франківськ, вул.Василіянок, 22, офіс 300
Телефон/факс: (+380 342) 53-01-26, 53-23-20