ВПІФНЗ "Благо Інвестактив"      
>>Особи, що обслуговують ВПІФНЗ "Благо Інвестактив"      
-----------------------------------------------------      
АТ "ЗНВКІФ "Вайт Інвестмент"      
>>Особи, що обслуговують АТ ЗНВКІФ "Вайт Інвестмент"      
>> Фінансова звітність АТ "ЗНВКІФ "Вайт Інвестмент"      
-----------------------------------------------------      
>>Позачергові загальні збори учасників АТ ЗНВКІФ "Промприлад Інвестмент"      
АТ "ЗНВКІФ "Промприлад Інвестмент"      
>>Загальні збори учасників АТ ЗНВКІФ "Промприлад Інвестмент" за 2021 рік      
>>Загальні збори учасників АТ ЗНВКІФ "Промприлад Інвестмент" за 2020 рік      
>>Загальні збори учасників АТ ЗНВКІФ "Промприлад Інвестмент" за 2022 рік      
>>Загальні збори учасників АТ ЗНВКІФ "Промприлад Інвестмент" за 2023 рік      
>>Особи, що обслуговують АТ ЗНВКІФ "Промприлад Інвестмент"      
>> Фінансова звітність АТ "ЗНВКІФ "Промприлад Інвестмент"      
-----------------------------------------------------      
ПІФ "Прінком-Фонд"      
>>Документи ПІФ "Прінком-Фонд"      
>>Особи, що обслуговують ПІФ "Прінком-Фонд"      
>>Фінансова звітність ПІФ "Прінком-Фонд      
-----------------------------------------------------      
ПІФ "Прінком-Збалансований"      
>>Документи ПІФ "Прінком-Збалансований"      
>>Особи, що обслуговують ПІФ "Прінком-Збалансований"      
>>Фінансова звітність ПІФ "Прінком-Збалансований"      
-----------------------------------------------------      
ВПІФНЗ "СтартБуд-Інвест"      
>>Особи, що обслуговують ВПІФНЗ "СтартБуд-Інвест"      
>>Фінансова звітність ВПІФНЗ "СтартБуд-Інвест"      
-----------------------------------------------------      
ВПІФНЗ "Казна-Інвест"      
>>Особи, що обслуговують ВПІФНЗ "Казна-Інвест"      
>>Фінансова звітність ВПІФНЗ "Казна-Інвест"      
-----------------------------------------------------      
АТ "Алькор"      
>>Особи, що обслуговують АТ "Алькор"      
>>Фінансова звітність АТ "Алькор"      
-----------------------------------------------------      

      
Інвестиційні фонди

Інститути спільного інвестування (ІСІ) — це корпоративні інвестиційні фонди та пайові інвестиційні фонди, які проводять діяльність, пов΄язану з об΄єднанням (залученням) грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери.

Світовий досвід показує, що акумулювання коштів інвесторів в ІСІ та вкладення їх у перспективні галузі економіки дає можливість отримати високий коефіцієнт дохідності в порівнянні із зберіганням коштів на депозиті.

Введення в дію Закону про Інститути спільного інвестування дало вагомий поштовх для створення якісно нових інститутів спільного інвестування.

Які ж переваги ІСІ: — портфельне інвестування, що грунтується на диверсифікації активів. Диверсифікація дозволяє зменшувати ризики пов΄язані з нерівномірністю розвитку підприємств, галузей. Саме можливість диверсифікації відрізняє інвестування в інвестиційні фонди від самостійного інвестування в цінні папери, так як диверсифікація неможлива без володіння значним капіталом; — високопрофесійне управління портфелем (прийняття інвестиційних рішень з врахуванням аналізу ринку, передбачення та прогнозування тенденцій економічного розвитку); — можливість інвестування незначної суми коштів.

Загальна модель виглядає так: будь-яка людина (інвестор) купує інвестиційні сертифікати або акції інститутів спільного інвестування, таким чином стає учасником ІСІ. Акумульовані в ІСІ кошти спрямовуються Компанією з управління активами в доходні активи (акції, облігації тощо). За рахунок ефективного управління «Портфелем» Компанія досягає максимально можливого зростання вартості активів. Разом з активами зростає вартість Інвестиційних сертифікатів (акцій), що придбала людина. Далі Компанія викуповує (при бажанні людини) інвестиційні сертифікати (інтервальні — протягом встановленого строку викупу, відкриті — в режимі реального часу). Різниця між новою і старою ціною — дохід людини (інвестора). 
 
 
  © 2006 "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ"
76019, м.Івано-Франківськ, вул.Василіянок, 22, офіс 300
Телефон/факс: (+380 342) 53-01-26, 53-23-20