АТ "ЗНВКІФ "Промприлад Інвестмент"      
>>Особи, що обслуговують АТ ЗНВКІФ "Промприлад Інвестмент"      
>>Фінансова звітність АТ "ЗНВКІФ "Промприлад Інвестмент"      
-----------------------------------------------------      
ПІФ "Прінком-Фонд"      
>>Документи ПІФ "Прінком-Фонд"      
>>Фінансова звітність ПІФ "Прінком-Фонд      
-----------------------------------------------------      
ПІФ "Прінком-Збалансований"      
>>Документи ПІФ "Прінком-Збалансований"      
>>Фінансова звітність ПІФ "Прінком-Збалансований"      
-----------------------------------------------------      
ВПІФНЗ "СтартБуд-Інвест"      
>>Особи, що обслуговують ВПІФНЗ "СтартБуд-Інвест"      
-----------------------------------------------------      
ВПІФНЗ "Казна-Інвест"      
>>Особи, що обслуговують ВПІФНЗ "Казна-Інвест"      
-----------------------------------------------------      
АТ "Алькор"      
>>Особи, що обслуговують АТ "Алькор"      
>>Фінансова звітність АТ "Алькор"      
-----------------------------------------------------      
АТ "Енерго-Хаб"      
>>Особи, що обслуговують АТ "Енерго-Хаб"      
>>Фінансова звітність АТ "Енерго-Хаб"      

 
Перелік осіб, які обслуговують АТ "Алькор"

КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
Приватне акціонерне товариство типу "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком"
Код ЄДРПОУ 20542223
Місцезнаходження: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок 22, офіс 300.
тел./факс (0342) 53-23-20
email:princom@com.if.ua
Ліцензія на здійснення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серія АД №034306, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку "06" квітня 2012 р., термін дії 08.04.2012 - необмежений

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
Товариство з обмеженою відповідальністю "Онікс-ІВА".
Код ЄДРПОУ 24680821
Місцезнаходження: 76019, м.Івано-Франківськ, вул Василіянок 22
Ліцензія на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності Депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ № 263370 від 24.09.2013 р., зі строком дії: 12.10.2013 р. - необмежений, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

АУДИТОРСЬКА ФІРМА
Господарське товариство з обмеженою відповідальністю, аудиторська фірма "УкрЗахідАудит".
Код ЄДРПОУ 20833340
Місцезнаходження: 79021, м. Львів, вул. Рутковича, 7, оф.11а
тел./факс 032 225-68-70

ОЦІНЮВАЧ
Суб'єкт оціночної діяльності - Фізична особа підприємець Щерба Любов Михайлівна
Код ІПН 2929000064
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Тлумацький район, м.Тлумач, вул. Паркова, буд.24, кв.4.
Строк дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності з 31.03.2017 до 31.03.2020 року 
 
 
  © 2006 "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ"
76019, м.Івано-Франківськ, вул.Василіянок, 22, офіс 300
Телефон/факс: (+380 342) 53-01-26, 53-23-20